Gouden Tips

[wpseo_breadcrumb]

Bij het zoeken van uw belangenbehartiger heeft u hier zeker iets aan…….


1) Raak niet in paniek en laat u niet van de wijs brengen.

Wanneer u plotseling zelf geconfronteerd wordt met letselschade krijgt u van alle kanten advies. Allemaal goed bedoeld maar het maakt het voor u niet duidelijker. Vooral belangenbehartigers die erg graag uw dossier willen hebben, dat is hun broodwinning, hebben er een handje van om u een schrikbeeld aan te praten.
Zo zegt men dat bijvoorbeeld de schuldvraag moeilijk zal zijn terwijl in 99% van de gevallen, zeker bij ongevallen in het verkeer en ongevallen tijdens het werk, precies is te voorspellen hoe het zal verlopen.
Verder waarschuwt men voor verzekeraars die er alleen maar op uit zijn om uw volledige schade NIET te betalen. Hier zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Verzekeraars zijn winstgericht en zullen dan ook alles doen om hun cijfers gunstig te laten uitpakken.

Maar het is natuurlijk niet zo dat zij altijd erop uit zijn om u minder te betalen dan waar u recht op heeft.

Je moet dus inderdaad zelf steeds bij de les blijven! Ofwel, je hebt een belangenbehartiger nodig.

Want, uw schade is bijna nooit helemaal precies te becijferen, zeker als het om een inschatting van uw toekomstige schade gaat.
Maar het speelt ook bij het vaststellen van uw smartengeld.

Het komt er op neer dat bij eenzelfde schade bijvoorbeeld een bedrag van €.10.000,00 te verdedigen is maar dat er ook argumenten zijn om €.15.000,00 te verdedigen.
Verzekeraars zullen dan, zonder dat zij regels overtreden, u een bedrag van €.10.000,00 aanbieden terwijl uw belangenbehartiger zich voor u zal inspannen voor een bedrag van €.15.000,00. Meestal zal het dan ergens tussenin eindigen. Dat is de eerste winst van het inschakelen van een belangenbehartiger.


2) Een op de drie letsel-slachtoffers staat nog in de kou!

Weet u dat nog steeds één op de drie letselschadeslachtoffers er alleen voor staat?
Deze gegevens komen van de verzekeraars zelf.
Met andere woorden, één op de drie slachtoffers moet er maar op vertrouwen dat het “eerlijk” gaat?

Vertrouwt u blindelings op de blauwe ogen van de verzekering?

Neen toch? Wist u dat de verzekeringsmaatschappij verplicht is om letselschadeslachtoffers te vertellen dat ze kosteloos een onafhankelijke letseladviseur mogen inschakelen? In de praktijk wordt dat vaak “vergeten”.

Laat dit u niet gebeuren.

Neem een belangenbehartiger! De deelnemers in het Letselteam zijn hier in gespecialiseerd en helpen u vanaf het begin tot aan het eind.

Is uw letselschade niet zo groot, of lijkt dat zo?

Dan zal een verzekeringsmaatschappij proberen om het telefonisch met u “af te handelen”. Nu is een letselschade, ook een lichte schade, niet iets dat je even telefonisch kunt afdoen. Er zijn veel voorbeelden waarin akkoord werd gegaan met een bedrag terwijl er nog onzekerheid bestaat over het hesrtel van de verwondingen of welke schadeposten nog gaan komen. Hierdoor krijgt u niet waar u recht op heeft.
U kunt beter dit risico niet lopen en contact opnemen met één van onze kantoren.
Een letselschade regel je niet telefonisch!


3) Biedt men u geen eigen online dossier? Dan verder zoeken!

Weet u dat een letseladvocaat of een letselspecialist al gauw een tarief rekent van €.200,00 PER UUR of hoger?

U hoeft dat zelf gelukkig bijna nooit te betalen, want de verzekeringsmaatschappij moet dat doen. Maar ze krijgen het dus wel.
Voor dat geld mag u dan natuurlijk wel verwachten dat de belangenbehartiger u een eigentijdse service geeft.

Uw eigen online dossier is dan wel het minimum.

Bij die service hoort vandaag de dag dus zeker dit eigen dossier, waar u op elk moment van de dag (of nacht) op een veilige manier kunt zien hoe uw letselschade er voor staat en wat de volgende stappen zullen zijn. Via uw eigen dossier lopen ook de contacten met uw belangenbehartiger. U kunt natuurlijk zelf ook stukken aan uw dossier toevoegen.Vraag er naar!

Biedt men u niet een eigen online dossier aan, zoals bij het Letselteam, zoek dan verder!

Ook al gebruikt u dit dossier zelf niet, het zegt in ieder geval dat uw belangenbehartiger “bij de tijd” is!


4) Kies bewust, letselschade-advocaat of gespecialiseerd letselschadebureau.

Wanneer je als letselschadeslachtoffer hulp nodig hebt bij het regelen van je letselschade komen er zoveel aanbieders op je af dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Er is ruwweg een tweedeling te maken tussen letselschadebureaus en letseladvocaten.

In de praktijk en in de pers wordt voor het gemak iedereen die voor een letselschade-slachtoffer werkt maar “letseladvocaat” genoemd.

Dat gebeurt regelmatig ook al is men geen advocaat. De opleiding is wel in grote lijnen hetzelfde maar er is ook een verschil.

Een advocaat is getraind in het voor de rechter brengen van een zaak. We noemen dat procederen. Procederen kost veel tijd. Soms wel een jaar of twee.

Meer dan 95% van de letselzaken wordt afgewikkeld zonder dat de rechter in beeld komt dus door succesvol overleg.

In die gevallen heeft u niet specifiek een advocaat nodig. Dan bent u ook goed uit met een modern letselschadekantoor.

Maar natuurlijk kiest u! Bij het Letselteam zijn zowel advocaten als letselschadespecialisten aangesloten.


5) Op elk moment weten welke schade is genoteerd en vergoed wordt via uw persoonlijke schadestaat.

Samen met uw belangenbehartiger verzamelt u de gegevens. Uw belangenbehartiger zorgt er dan voor dat deze gegevens worden gebruikt om uw letselschade in kaart te brengen zodat uw schadeclaim naar de tegenpartij, de verzekeringsmaatschappij,  kan.
U moet natuurlijk op ieder moment kunnen zien welke schadeposten zijn genoteerd, welke daarvan zijn betaald en welke nog open staan.

Natuurlijk moet u ook kunnen zien waarover nog moet worden gepraat en welke schadeposten nog niet ingevuld kunnen worden. Die posten moeten er dan natuurlijk wel staan. We noemen dat dan P.M. posten (pro memorie) en nog zonder bedrag.

Bij uw online dossier hoort dus absoluut een bijgewerkte schadestaat!


6) Wat u moeten weten wanneer u via Google zoekt.

Uw letselschade is “big business”. De afgelopen 15 jaar zijn er steeds meer letseladvocaten en letselspecialisten bij zijn gekomen. Het aantal letselschades neemt juist langzaam af. Daardoor is er nu een felle concurrentie.

Dat zien we vooral bij Google.
Er wordt elke dag miljoenen keren op Google gezocht dus kosten noch moeite worden gespaard om bij Google in beeld te komen.
Omdat u nog nooit met letselschade te maken heeft gehad (en dat had ook eigenlijk zo moeten blijven) kunt u al die zoekresultaten niet beoordelen. Bovendien, als je zoekt op het woord “letselschade” dan krijg je al een half miljoen gevonden resultaten. Ga er maar eens aan staan!

Wij geven u  een paar tips die u helpen om toch iets te kunnen met die brei.

Ook  iets over trucs die men toepast.

Als eerste iets over de pagina van Google. U ziet bovenin en rechts een aantal betaalde advertenties. (Op uw iPad e.d. staan de advertenties bovenaan en onderaan)

Dit zijn dus betaalde advertenties.

Het is gewoon een kwestie van “Wie het meest betaalt komt het vaakst in beeld”. En het gaat hierbij echt om enorme bedragen die aan Google betaald worden. De advertentie zegt natuurlijk helemaal niets over de kwaliteit van het kantoor. Men vult dat gewoon zelf  in. En natuurlijk is het zo dat iedere euro die in dat soort advertenties wordt gestoken niet meer gebruikt kan worden voor de dienstverlening aan u. Dus kijk ook naar de andere, de “echte” zoekresultaten links onder de “advertenties” of sla de advertenties over!

Valt het u op dat vaak uw eigen woonplaats wordt genoemd? Het lijkt dan dat het om een kantoor gaat dat bij u om de hoek zit. Dat kan heel af en toe, toevallig, zo zijn, maar meestal gaat het om kantoren die ver bij u vandaan zitten. Het is een bekend trucje om de plaats van de zoeker erbij te krijgen. U zend namelijk altijd uw internetadres (ip-adres, een soort van identificatie) mee met uw zoekopdracht aan Google en daarmee is uw lokatie, de plaats, gemakkelijk te achterhalen. Door een speciale code te verwerken in een advertentie of in de informatie die Google ophaalt (en waarmee de zoekresultaten worden bepaald) lijkt het dan net alsof het speciaal voor u is. Het is maar dat u het weet. Kijk er door heen.

En natuurlijk is altijd alles wat men aanbiedt gratis. Men bedenkt van alles. Zoals “Advies binnen vijf minuten”.
Nou dat  zal dan wel een goed advies zijn, denken we dan maar. Het gaat er alleen maar om dat u met hen contact opneemt! Meer zullen wij er niet van zeggen.


7) No-cure-no-pay is bijna altijd de verkeerde keuze.

Al meer dan tien jaar is er discussie over de vraag of  bij letsel no cure no pay verboden moet worden. Die discussie is er niet zonder reden.

Er zijn veel voorbeelden van letselschadeslachtoffers die in zee zijn gegaan met een no cure no pay aanbieder en daar veel geld mee zijn kwijtgeraakt.

Waar hebben we het over en wat is no cure no pay bij letsel?
Het klinkt wel goed. Als het niet lukt, dan kost het niets. Maar wat als het wel lukt?

In bijna alle gevallen is namelijk al in het begin duidelijk hoe het verloop zal zijn.

Dus verhalen als: “Het is een moeilijke zaak” of “Het zal wel een heel gevecht worden” of “Deze verzekeraar betaalt altijd slecht” zijn bijna altijd erg overdreven of gewoon onzin.

Alleen bij specifieke zaken, zoals bij medische aansprakelijkheid, is het soms te overwegen om een no cure no pay contract af te sluiten.
De conclusie: No cure no pay is bijna altijd, vooral bij verkeersongevallen en bij bedrijfsongevallen, onvoordelig voor u. Dus niet doen!

Heeft u twijfel? Leg uw zaak dan even voor aan één van de deelnemers van het Letselteam en u krijgt hierover een goed advies