Wat kan ik verwachten?

[wpseo_breadcrumb]

We zullen hier in korte lijnen het traject weergeven. We hebben het ook tot in detail voor u opgeschreven.

We kennen een aantal momenten:

 • Eerste contact met uw belangenbehartiger
 • Intakebezoek bij u thuis, waarbij de tot dan bekende schade (en die te verwachten is) in kaart wordt gebracht via uw eigen schadestaat. Wat moet er verder gedaan worden? Is het hulp in het huishouden nodig? Zijn er reiskosten gemaakt? etc.
 • Opstarten correspondentie en inschakelen medisch adviseur
 • Eerste voorschot op uw schadevergoeding
 • Vervolggesprek bij u thuis
 • Herstel of naderen van medische eindtoestand.
 • Zonodig een afsluitend medisch onderzoek (expertise)
 • Eindgesprek
 • Opstellen afwikkelingsstukken (bij wat grotere schades) inclusief eventuele voorbehouden.
 • Betaling van de schade
 • Afronden van uw dossier