Aanbeveling

[wpseo_breadcrumb]

Iets over de achtergronden van iLetsel en het Letselteam, op persoonlijke titel.


schermafbeelding-2015-11-01-om-00-45-24-251x300Binnen de Letselschaderegeling draai ik zo’n 35 jaar mee en heb alle ontwikkelingen van dichtbij kunnen meemaken.

Net als de meeste collega’s heb ik van oorsprong een achtergrond in de verzekeringswereld. Nadat ik ruim 20 jaar bij een grote verzekeringsmaatschappij, Interpolis, had gewerkt ben ik in 1995 voor mezelf begonnen met het Letselbureau, waarbij ik er definitief voor heb gekozen om alleen voor slachtoffers van letselschade te werken.

Het was mij opgevallen dat de letselschademarkt erg ondoorzichtig was. Er bestonden nauwelijks opleidingseisen waaraan een belangenbehartiger moest voldoen en iedereen was vrij om zich letselschadespecialist te noemen.

Dat wilde niet altijd zeggen dat zij dat ook zijn.

Met andere woorden, iedereen mocht een bord met die tekst in de tuin zetten en een letselschadebedrijf beginnen.


Er waren ook veel kantoren die wel investeerden in hun letselschadebehandelaren en ervoor zorgden dat ze hun zaakjes goed op orde hadden.

Het grote probleem was (en eigenlijk is dat nog zo) dat een letselschadeslachtoffer zelf niet kan beoordelen bij wie hij moet aankloppen en bij wie niet.

Hij kent de letselschadewereld niet. Van het ene op het andere moment wordt hij slachtoffer. Hij weet natuurlijk niet waar hij op moet letten als hij een belangenbehartiger gaat kiezen.

Die belangenbehartigers willen hem graag als klant. Aan letselschade kun je nu eenmaal goed verdienen. Daar moeten we geen geheim van maken.


NLE (Nationale Letselschade Experts)schermafbeelding-2015-11-14-om-20-01-16

Van nature ben ik een bruggenbouwer en in 1997 ben ik begonnen met het benaderen van kantoren waarvan ik wist dat ze de “goede”  instelling hadden en heb, samen met hen, de Nationale Letseltelefoon (NLT) opgericht.

Door het voldoen aan een aantal eisen, denk aan een verplicht opleidingsniveau van medewerkers, geen verkeerde praktijken toepassen zoals no-cure-no-pay, een goede kantoor-organisatie hebben en aansluiting bij een klachteninstituut voor het geval dat het een keer mis gaat, konden belangenbehartigers toetreden tot de NLT, nu dus de NLE.

Door onder één naam naar buiten te treden werd het voor slachtoffers gemakkelijker om een goede belangenbehartiger te kiezen.

De Nationale Letseltelefoon kreeg later een nieuwe naam, NLE (Nederlandse Letselschade Experts) en bestaat tot op de dag van vandaag en is nu de branchevereniging voor letselschadebureaus geworden. Mijn Letselbureau is ook aangesloten bij de NLE.


Toename van regels en eisen

We kunnen zeggen dat de (NLT nu de) NLE het eerste kwaliteitskeurmerk voor letselschadekantoren was. Daarna is er veel veranderd. Doordat een aantal letseldossiers waarin het gruwelijk mis was gegaan de publiciteit haalden werd de letselschadebranche wakker geschud. Het gevolg hiervan was dat er hard werd gewerkt aan een officieel Keurmerk Letselschade, er werd een Gedragscode Letselschade ontwikkeld, de eisen voor kantoren werden strenger en er kwamen audits (dossieronderzoeken bij kantoren).

Op dit moment zijn veel van mijn collega’s, en ikzelf ook, van mening dat dit een beetje is doorgeschoten. Vooral omdat het voor de kantoren een erg kostbare zaak is geworden. Voor de inschrijvingen ben je veel geld kwijt maar het kost ook veel tijd om bijvoorbeeld een audit op kantoor te hebben. Daarnaast is het directe nut voor de cliënt, het slachtoffer van letselschade, niet altijd direct duidelijk.

Gelukkig zien we nu dat er wordt nagedacht om dit te vereenvoudigen en in één instituut onder te brengen.

Dat zal een hele verbetering zijn.


De gemiste kans

Bij alle regels die bedacht werden voor de opleidingseisen, de vereiste ervaring, de certificaten en de benodigde punten, bleef de kantooradministratie buiten beeld. In deze tijd van digitaal werken is er bijvoorbeeld nog geen enkele plicht om aan de cliënt een eigen online dossier, met alle voordelen voor hem, aan te bieden.
Ondanks dat dit enkele malen werd aangekondigd is het nooit van de grond gekomen.
Eerlijk gezegd heb ik dat nooit begrepen, in een tijd waarin iedereen riep dat we “het slachtoffer centraal moeten stellen”.

In 2007 waren wij al gestart met de ontwikkeling van iLetsel. Het uitgangspunt is een digitaal dossier waar zowel de belangenbehartiger als de cliënt toegang toe heeft. Ook een medisch adviseur heeft de mogelijkheid om zijn informatie en adviezen direct aan het dossier in iLetsel toe te voegen.
Voor alle betrokken partijen levert het voordeel op. Voordeel in snelheid, in helderheid over de stand van zaken in een dossier, voordeel wat kosten betreft en natuurlijk de bescherming van de persoonlijke gegevens. Denk aan de medische informatie.

Ik maak wel eens de vergelijking met een touringcarbedrijf. Aan de ene kant zijn er veel regels waar de ondernemer en zijn chauffeurs aan moeten voldoen. We denken hierbij aan natuurlijk de vereiste papieren, gezondheid van de chauffeur, inschrijvingen als bedrijf en zo zijn er nog wel wat.

Maar wat als daar allemaal aan voldaan is en men gaat de weg op in een verouderde of gammele bus? De bus kan volgeplakt zijn met keurmerkstickers maar als je er niet lekker in kunt zitten…..

img_4900

En dit is nu ongeveer de situatie in de letselschadewereld. Je kunt alle papieren hebben maar dan op een ouderwetse manier gaan werken waar een antwoord op een (papieren uiteraard) brief een paar weken op zich kan laten wachten. Dossiers zijn stapels papier waar men de weg maar in moet weten en wat als er een keer iets mis gaat? Denk aan inbraak of een brand?

Ik vat het zo samen als, de branche regelt de papieren en iLetsel levert het comfortabele, schone, veilige en mooie vervoer !

Die combinatie zorgt voor een maximale service aan de cliënten en doordat veel rompslomp niet meer nodig is heeft men meer tijd voor persoonlijk contact.


De groei van iLetselschermafbeelding-2015-11-06-om-13-41-48

Aanvankelijk was het gebruik van iLetsel beperkt tot enkele letselschadekantoren. Doordat we continu bezig zijn geweest met het uitbouwen van iLetsel, op basis van de feedback van onze gebruikers, is iLetsel uitgegroeid tot de meest gebruikte oplossing voor de letselschaderegeling. De situatie is nu, november 2015, zo dat rond 20% van alle letselschades in Nederland wel ergens in een iLetseldossier wordt behandeld en dit wordt snel meer. Per 1 januari 2016 treden weer vijf letselscadekantoren toe tot iLetsel en daarmee tot het Letselteam .


Aanbeveling

Heeft u letselschade, dan kan ik u de kantoren van het Letselteam van harte aanbevelen! Zij hebben de kennis en het “gereedschap” om uw schade op voor u heldere wijze te behandelen. U zult er geen spijt van hebben!

mr. L.J. Noordsij

schermafbeelding-2015-11-14-om-20-58-49-202x300